Πέμπτη, Μαΐου 09, 2013


Φ
Ο

Β

Α

Μ

Α

ΙΤο ακίνητο ύφασμα στο πρόσωπο του χρόνου

Την αδυσώπητη αχρηστία των δακρίων μέσα στο κλάμα

Τα τυφλά δρομολόγια των χτύπων

Τα ανθρώπινα.