Σάββατο, Μαρτίου 30, 2013Τι όμορφη άνοιξη φέτος.
Αμύγδα αμύγδα αμυγδαλιά μου αρσενικό κορμί
και βρέφη γύρω
απ’ τ' ανθισμένο σπέρμα σου.